Datacentrum

Naše servery jsou umístěny v prostorách společnosti Casablanca INT s.r.o. na adrese Vinohradská 184, Praha 3. DataCentrum Casablanca INT je moderní, bezpečné a kvalitní datacentrum s výkonnými zálohovanými systémy a protipožární ochranou.

Energetický systém DataCentra

Systém dodávky elektrické energie do DataCentra se skládá z několika částí, které jsou vzájemně propojeny a dohromady tvoří kompaktní spolehlivý celek. Součástí tohoto systému jsou následující části:

 • připojení do energetické sítě z více směrů
 • vlastní trafostanice
 • UPS systémy pro jednotlivé serverovny pro překlenutí kratších zakolísání sítě, zapojené v systému n/n+1
 • motorgenerátory s dostatečnou zásobou paliva pro překlenutí delších výpadků sítě
 • online dohledové systémy

Chladicí systém DataCentra

Pro zajištění chlazení byl v DataCentru zvolen systém centrálního zdroje chladu. Výrobníky běžící v systému n+1 chladí přenosové médium, které je rozváděno do jednotlivých serveroven. Celý systém využívá pokročilých state-of-art technologií freecoolingu pro dosažení maximální efektivity a šetrnosti k životnímu prostředí. Součástí tohoto systému jsou následující části:

 • SuperChillery Emerson/Liebert Hiross
 • rozvody média (voda-glykol 30%) s oběhovými čerpadly
 • vnitřní jednotky v serverovnách
 • monitoring prostředí serveroven

IP konektivita

Datová síť DataCentra je postavena s ohledem na maximální dostupnost na aktivních prvcích Cisco systems a Huawei Technologies. Páteřní síť je založena na nejrychlejší dostupné technologii Ethernet 10 Gb/s, zákaznické přípojky jsou na libovolné kombinaci 10/100/1000/10000 Ethernetu.

Bezpečnost a protipožární ochrana DataCentra

Pro zajištění bezpečnosti a nepřetržitého dohledu provozuje naše společnost dohledové centrum v režimu 24/7 s online dohledovými systémy pokrývajícími všechny části DataCentra. Součástí tohoto systému jsou následující části:

 • non-stop fyzická ostraha
 • evidence vstupu čipovými kartami
 • kamerový systém
 • uzamykatelné stojany a boxy
 • systém EPS
 • protipožární ochrana
 • stabilní hasicí zařízení: systém Fogtec, tj. vysokotlaká mlha - demineralizovaná, nevodivá